Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и очакваните промени в ПМС № 55 от 30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът (21.04.2020 г.) за подаване на заявления за изплащане на компенсации по реда на постановлението.