Новият Закон за мерките по време на извънредно положение предвижда специални правомощия и задължения за работодателите.
Предложеният нов закон урежда извънредните мерки, които да бъдат предприети на територията на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19, считано от 13 март 2020 г. до прекратяване на установеното извънредно положение.