Трудовите злополуки поставят редица сериозни въпроси на плоскостта както на трудовото, така и на осигурителното право.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г.), се предвиждат специални мерки, които могат да предприемат работодателите, и работниците и служителите по време на обявеното от Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, извънредно положение върху цялата територия на страната, считано от 13.03.2020 г.

Съгласно чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, Народното събрание обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет.

ВЪПРОС: „Налага ми се да отсъствам от работа и реших да поискам от работодателя си да ползвам неплатен отпуск. Той ми заяви, че в момента няма как да ми разреши. Има ли право на това? Трябва ли ми разрешение от работодателя за ползване на неплатен годишен отпуск? Не следва ли само да го уведомя?“

ВЪПРОС: Какви са възможностите за дистанционна работа по време на извънредното положение? Работодателят ли преценява възможността за преминаване на работа в домашни условия? Как е уреден този въпрос в Кодекса на труда?

Виж още статии...