ВЪПРОС: Искам да прекратя трудовия си договор по взаимно съгласие. Ако работодателят не е съгласен и напусна, без да отработвам предизвестие, какви са последиците?

ВЪПРОС: „Работодателят прекрати преди месец трудовия ми договор поради ситуацията с разпространението на COVID-19. Сега отново ме назначава на работа на същата позиция. Моля да разясните какви документи е необходимо да предоставя за сключването на трудов договор, когато ме назначават отново в тази ситуация.“

Изискванията за необходимото съдържание на заповедта за дисциплинарно наказание се съдържат в разпоредбата на ал. 1 на чл. 195 от Кодекса на труда (КТ).

Правораздаването по трудови (а и други) спорове в България често търпи основателни критики поради своята бавност. Дори след като ГПК отнесе голяма част от трудовите искове към бързото производство, не е тайна, че се допускат съществени забавяния в решаването на делата. Преминаването на един трудов спор през трите възможни съдебни инстанции обикновено отнема години.

Избрано

По време на извънредното положение, обявено от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, бяха направени промени в Кодекса на труда (КТ), които са част от трудовото законодателство и могат да се прилагат в случаи на обявено извънредно положение.

Виж още статии...