В условията на обявеното извънредно положение и на въведените в множество предприятия режими на надомна работа или работа от разстояние, в следващите редове ще припомним какви електронни и административни услуги предоставя инспекцията по труда на работодателите.

Близо 600 сигнала от граждани са постъпили в Инспекцията по труда, считано от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение в страната, до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период.

Предложената процедура е разработена, с цел да предостави информация на работещите в различни обекти, за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.

Новият коронавирус е наречен тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), докато заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19. Предаването на вируса е главно чрез дихателни капчици, когато хората кихат, кашлят или издишват. Инкубационният период за COVID-19 (т. е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни.

Вирусът може да причини леки грипоподобни симптоми като: