За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение

По време на извънредното положение, обявено от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, бяха направени промени в Кодекса на труда (КТ), които са част от трудовото законодателство...

Акценти "Труд и право"

Извършване на оценка на риска

В глава XIII на Кодекса на труда и в глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на...

Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

Изискванията за необходимото съдържание на заповедта за дисциплинарно наказание се съдържат в...

Избрано

По време на извънредното положение, обявено от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, бяха направени промени в Кодекса на труда (КТ), които са част от трудовото законодателство и могат да се прилагат в случаи на обявено извънредно положение.

Правораздаването по трудови (а и други) спорове в България често търпи основателни критики поради своята бавност. Дори след като ГПК отнесе голяма част от трудовите искове към бързото производство, не е тайна, че се допускат съществени забавяния в решаването на делата. Преминаването на един трудов спор през трите възможни съдебни инстанции обикновено отнема години.

Виж още статии...