ВЪПРОС: Установих, че друг ползвател частично е навлязъл в имот, който ползвам в реални граници, и е изорал пътя до него, с което ми е отнет достъпа до имота. За този имот не съм сключвал договори за наем или за аренда. Не съм подавал и декларация за ползването му пред общинската служба по земеделие. Имам ли право на обезщетение, след като не съм декларирал имота?

ВЪПРОС: Напоследък се коментира възможността собствениците на така наречените земи „бели петна“ да загубят правото си на собственост, защото ползвателите им ще ги придобият по давност. Могат ли „белите петна“ да се придобият по давност от ползвателя, на когото са разпределени за ползване?