Несъответствие с Орхуската конвенция и противоречие с българската Конституция?
Настоящата статия представя накратко Орхуската конвенция и нейните три основополагащи стълба, присъединяването на Европейския съюз (ЕС) към нея и констатираните проблеми във връзка с достъпа до правосъдие в ЕС.