Законът за наследството установява в разпоредбите на своя чл. 3 фактически състави, при които едно лице, което поначало може да бъде призовано към наследяване, не наследява, лишава се от способността да наследява. Фактическите състави на чл. 3 от Закона за наследството (ЗН) включват тежки провинения на потенциалния наследник спрямо личността или волята на наследодателя, които изключват от морална страна признаването на възможността за наследяване и са въздигнати от закона в основание за изключването на наследствено правоприемство. Всички те съставляват и престъпления по смисъла на Наказателния кодекс (НК)1.

ВЪПРОС: С моя съпруг сключихме брак през 2010 г. Нямаме общи деца и това разстрои нашите отношения. През 2016 г. заживях на съпружески начала с друг мъж и същата година от това съжителство се роди дете. Оспорих бащинството на съпруга ми и съдът уважи иска. След това биологичният баща припозна детето. Бях решила да подам молба за развод, но сега чувам, че съдът не гледа такива дела поради обявеното извънредно положение. Това вярно ли е? С бащата на детето ми живеем в неговия собствен апартамент....

Наш читател отправя следното питане: „Наскоро почина възрастната ми майка, като остави завещание, в което разпределя собствеността си на мен и моя брат. Завещанието обаче завършва с едно изречение, то да влезне в сила след смъртта на баща ми, който в момента е жив, но е след прекаран инсулт.