Според чл. 74 от Конституцията Народното събрание (НС) е постоянно действащ орган. Този континуитет на дейността му се отнася до неговия мандат, като то само определя времето на своите ваканции. Последното е уредено в неговия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), който предвижда три парламентарни сесии годишно и съответно три ваканции, през които парламентът не работи - около Коледа и Нова година, по Великденските празници и през целия месец август. Този характер на дейността му, който не е спорадичен, а постоянен, се налага от вида на тази дейност и от значимата роля и място в системата на държавните органи на органа, който я осъществява.