ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ ,

Изправени сме пред огромно предизвикателство. Положението е извънредно. Вземат се мерки. Казват ни да си стоим вкъщи. Това, разбира се, е отговорно и необходимо. Длъжни сме да се съобразяваме, длъжни сме да съблюдаваме и да спазваме всички изисквания.

Но вижте тази мисъл на американския филантроп Джон Шед:
„Най-сигурното място за кораба е пристанището, но не за това са създадени корабите.“

Животът не може да бъде спрян.

Животът трябва да продължи.

Продължаваме и ние – защото това е животът ни.

Ще правим и ще Ви доставяме списанието.
Възможно е то да дойде при Вас по-късно, възможно е да забавим издаването му.

Но договорът ни с Вас ще бъде изпълнен.

Списание „Собственост и право“ ще го бъде!

„ТП“


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Подлежи ли на касационно обжалване определението на апелативния съд, потвърждаващо разпореждане на окръжен съд за връщане на касационна жалба
авторски материал

Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 5

Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари в нотариалната дейност
авторски материал

Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 18

Практика по нормата - Член 97 и 98 от Закона за собствеността
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Приложение на нормата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 34


Рубрика: Земеделски земи

Могат ли „белите петна“ да се придобият по давност от ползвателя, на когото са разпределени за ползване?
авторски материал

Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 44


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение
авторски материал

Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 56


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Завещателни разпореждания под условие
авторски материал

Автор / източник: Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю
стр. 58


Рубрика: Устройство на тетироторията и строителството.

Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията
авторски материал

Автор / източник: Сибила Игнатова
стр. 69

Важно за Вас
стр. 82

Как да останем млади
стр. 83