Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение

1. С наближаването на края на срока на действащото в страната извънредно положение1 бе поставен въпросът дали действието на част от уредените със Закона за мерките и действията по време на...

Акценти "Собственост и право"

Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност

1. Уредба на спиране на давността съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с...

1. Уредба на спиране на давността съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците1 (ЗМДВИППП)

Според разпоредбата на параграф 12, ал. 1, т. 6 от ПЗР на Закона за изменение на Закона за здравето и променения с нея чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., до два месеца след отмяна на извънредното положение министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, които са предоставили под наем или за ползване имоти - държавна собственост, може да приемат решения, съответно до издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Виж още статии...