Правни въпроси по време на извънредното положение

Приложение към брой 4/5, 2020 г. от списание „Собственост и право“

Акценти "Собственост и право"

16 причини да се чувствате по-добре, отколкото мислите

Понякога всички се чувстваме по-малко успешни. Струва ни се, че бягаме с всички сили на едно...

Вещноправни аспекти на правилата, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

ВЪПРОС: За времето на извънредно положение, със Закона за мерките и действията по време на...

Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари в нотариалната дейност

Законът за мерките срещу изпирането на пари1 (ЗМИП) създаде режим, който цели недопускане на средства,...

Правната уредба относно гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се съдържа в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 2003 г.). Основната цел на настоящия анализ е да изследва въпросите относно гаранционната отговорност на строителите, в случай че са се проявили дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация.

ВЪПРОС: Здравейте, Искам да сключа договор за аренда за земеделската земя, която притежавам в община Видин. Разбрах обаче, че нотариусите няма да работят по време на извънредното положение или по-скоро, че ще работят само дежурни кантори. А тъй като не живея в района, не искам да пътувам напразно, какво да направя, за да ме приеме нотариусът, защото ако не отдам под аренда земята си сега, арендаторът няма да я вземе въобще, защото няма да може да засее това, което иска.

Законът за наследството установява в разпоредбите на своя чл. 3 фактически състави, при които едно лице, което поначало може да бъде призовано към наследяване, не наследява, лишава се от способността да наследява. Фактическите състави на чл. 3 от Закона за наследството (ЗН) включват тежки провинения на потенциалния наследник спрямо личността или волята на наследодателя, които изключват от морална страна признаването на възможността за наследяване и са въздигнати от закона в основание за изключването на наследствено правоприемство. Всички те съставляват и престъпления по смисъла на Наказателния кодекс (НК)1.

Виж още статии...