Застраховката „Гражданска отговорност“ (ЗГО) е важно правно средство, което съдейства за пълното, реално и икономически ефективно обезщетение на вредите. Тя изпълнява важна социална функция подобно на гражданската отговорност. Социалната функция се състои в това, че ЗГО обезпечава правото на обезщетение на увредените при пътнотранспортни произшествия лица. Обстоятелството, че последните могат да искат не само от граждански отговорното лице, но и от по-платежоспособния застраховател отстраняването на вредите, гарантира в най-голяма степен техните интереси.

Светът и България се изправиха пред изпитанието COVID-19.
На 11 март Световната здравна организация (СЗО) обяви разпространението на вирусното заболяване за пандемия, а България въведе извънредно положение два дни по-късно. В тези условия най-важната задача на всеки е да опази живота - своя и този на другите. На следващо място, остават съображенията за гарантиране на бизнеса и доходите, както и търсене на обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи. На тази втора линия са сключените застраховки и това, каква защита могат да ни предложат за събитията, свързани с глобалната пандемия.