Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже, и вече оказва, сериозен ефект върху икономиката на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки, в огромна степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици, показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза. Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга всички, макар и през различни канали и в различна дълбочина.