Избрано

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИДЗЗ - обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.), считано от 14.05.2020 г., бяха приети изменения и допълнения в редица нормативни актове, сред които и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34 и 38 от 2020 г.), с цел преодоляване последиците от пандемията с COVID-19 и установените в тази връзка мерки и ограничения.

Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже, и вече оказва, сериозен ефект върху икономиката на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки, в огромна степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици, показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза. Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга всички, макар и през различни канали и в различна дълбочина.