При попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. вече е възможно да се използва новата електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП) и данните в декларацията да бъдат предварително автоматично попълнени.

На 28.02.2020 г. изтече срокът за подаване в Националната агенция за приходите (НАП) на:
- Справката за изплатени през 2019 г. доходи по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от предприятия и самоосигуряващи се лица, платци на съответните доходи1, както и на новата