ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ ,

Изправени сме пред огромно предизвикателство. Положението е извънредно. Вземат се мерки. Казват ни да си стоим вкъщи. Това, разбира се, е отговорно и необходимо. Длъжни сме да се съобразяваме, длъжни сме да съблюдаваме и да спазваме всички изисквания.

Но вижте тази мисъл на американския филантроп Джон Шед:
„Най-сигурното място за кораба е пристанището, но не за това са създадени корабите.“

Животът не може да бъде спрян.

Животът трябва да продължи.

Продължаваме и ние – защото това е животът ни.

Ще правим и ще Ви доставяме списанието.
Възможно е то да дойде при Вас по-късно, възможно е да забавим издаването му.

Но договорът ни с Вас ще бъде изпълнен.

Списание „Счетоводство, данъци и право“ ще го бъде!

„ТП“


Рубрика: Счетоводство и одит

Определяне на срока на лизинговия договор според МСФО 16 Лизинг
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на „новите сгради“ и „подобренията” по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък на регистрираните земеделски стопани
Относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Извършване на корекции в подадената информация със справките по чл. 73 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Допълнителни хипотези за корекции на данъчен кредит по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Основни моменти на данъчното третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се монтират или инсталират от и за сметка на доставчика
авторски материалл
Автор / източник: Иван Минчев
стр. 44

Становище № 53-04-765 от 01.08.2019 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на изпълнението на доставка по изработка на софтуер
Относно мястото на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48


Рубрика: Застраховане

Застраховките в новата реалност
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 56


Рубрика: Финансово управление и контрол

Какви икономически мерки може да се вземат по време на пандемия
авторски материал
Автор / източник: Институт за пазарна икономика
стр. 62


Делова информация
стр. 71

Информационен преглед
стр. 78

Как да останем млади
стр. 79