Единен частен мораториум за временно спиране на плащанията по банкови кредити в условията на пандемия

Приложение към брой 4/5, 2020 г. от Списание „Счетоводство, данъци и право“

Акценти "Счетоводство, данъци и право"

Трафичните данни и наблюдението в условията на извънредно положение

Изправени сме може би пред най-голямата световна криза, която днешното поколение, израснало с...

Извършване на корекции в подадената информация със справките по чл. 73 ЗДДФЛ

На 28.02.2020 г. изтече срокът за подаване в Националната агенция за приходите (НАП) на:-...

Виж още статии...