Уважаеми абонати,
Приятели,

Добра е новината за Вас.

Информираме Ви, че продължаваме да издаваме нашите четири списания и се грижим те да стигнат до Вас. Но всички разбираме, че ситуацията в страната не позволява тяхната своевременна и гарантирана доставка до всеки абонат.
Затова създадохме този сайт. Сайтът Ви предлага пълното съдържание на третия и на следващите броеве на списанията.

И нещо важно:
Поради затруднената комуникация не сме в състояние да осигурим разрешен персонален достъп на всеки от Вас до абонираното списание. Решението ни е:
Достъпът до съдържанието на всичките ни списания,включено в този сайт, ще бъде свободен и безплатен за всички абонати, за всеки от Вас. Разбира се, нашият ангажимент да Ви доставим третия брой на списанията ще бъде изпълнен. Ще го направим в по-доброто време, което идва-вярваме в това. Ще следим ситуацията и ще търсим решения за издаване, доставка и евентуален On-Line достъп и до следващите броеве на списанията.

Достъпът до включеното в сайта съдържание на списанията е свободен и безплатен и за всички любознателни хора. Знаем, че мнозинството от тези хора са наши добри партньори и приятели-ползватели на книгите ни, участници в учебните ни семинари. Вярваме, че авторите на публикациите в списанията-чудесни специалисти, не биха се възпротивили на решението ни: ситуацията е извънредна, а знанието има смисъл само ако стига до хората.

И нека безплатният достъп е нашият общ подарък за всички Вас.

И едно напомняне:
Съдържанието на всички наши списания и книги е включено в компютърните ни информационни продукти ЕПИ
. Но продуктите ЕПИ предлагат много повече: цялостно систематизирано знание в тематичния обхват на всяко от списанията. Абонаментът за компютърните информационни продукти ЕПИ е по всяко време.

Кризата е всеобхватна. Предизвикателството е да оцелеем,да продължим.Но кризата ражда нови идеи,отваря нови врати. Поуката за нас е: да влезем в дигиталния свят.

Ще го направим заедно.